top of page
foto lentlland (1).png

Onze visie

 

                                                                                   Lenteland is een ondernemende basisschool die actueel en vernieuwend                                                                                     onderwijs biedt. Met een frisse kijk op de ontwikkeling van onze                                                                                                     leerlingen bouwen we een brede leer- en leefomgeving op waarin onze                                                                                       leerlingen hun talenten, die ze allemaal in zich dragen, ten volle kunnen                                                                                       ontdekken en ontplooien. We bieden onze leerlingen ontwikkelkansen                                                                                           aan zodat ze kunnen meebouwen aan de maatschappij en de wereld van                                                                                     de toekomst.

 

 

 

 

 

 

We zijn een vrije basisschool , christelijk geïnspireerd, en waarderen heel sterk een culturele diversiteit.

Samen bouwen we aan waarden die we als school voorop stellen en

we inspireren de leerlingen om die waarden in hun leven te integreren

en verder uit te dragen. 

Onze leerlingen willen we opvoeden tot zelfredzame en zelfstandige

kinderen en jongeren die met een hoopvolle blik naar de toekomst kijken

en positief in het leven staan. We geloven in het kunnen van elk kind en

zijn ervan overtuigd dat alle kinderen heel wat talenten hebben.

                                                                                    We willen een zorgzame school zijn waar elk kind gerespecteerd wordt                                                                                        in wie hij of zij is en we proberen in te spelen op de noden van elk kind.    

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze school willen we hen alle kansen geven om die waardevolle

talenten te ontdekken en te ontplooien. Onze kinderen groeien op in een

snel evoluerende wereld en daarom vinden we het als school belangrijk

om de leerlingen leerinhouden en competenties aan te bieden die

aansluiten bij de maatschappij van de 21e eeuw.

We leggen een accent op de totale ontplooiing van elk kind: zowel

het hoofd, het hart als de handen zijn belangrijk en vooral evenwaardig.

Kinderen kunnen maar leren en ontwikkelen als ze zich goed in hun vel voelen en op een positief zelfbeeld kunnen bouwen. Daarom mogen onze leerlingen leren en leven in een veilig en stimulerend schoolklimaat. We besteden veel aandacht aan het stimuleren van een gezonde levensstijl: gezonde voeding, beweging en zich mentaal goed voelen zijn belangrijke pijlers in de ontwikkeling van een kind.

Vanuit onze traditie blijven we de zorg voor de natuur, voor ons klimaat hoog in ons vaandel dragen. We gaan voor zinvolle en duurzame initiatieven die leerlingen en leerkrachten motiveren om bewust om te gaan met het klimaat.

 

 

                                                                                      Onze samenleving is een heel diverse samenleving geworden. Met een                                                                                        positieve  en open houding kijken we naar verschillende gezinsvormen,                                                                                        verschillende geaardheden, verschillende culturen en leren we elkaar                                                                                          respecteren in wie we zijn, hoe we denken.  We geven veel aandacht                                                                                            aan samenwerken met elkaar.  Op die manier bieden we veel kansen                                                                                            om elkaar te leren kennen en elkaar te respecteren.  Ook                                                                                                                samenwerken met ouders en externen vinden we een belangrijk                                                                                                    gegeven: we werken immers samen aan de opvoeding en de                                                                                                          ontplooiing van uw kind.

In Lenteland voelt iedereen zich met elkaar verbonden en dit warme gevoel zingen we graag uit met ons Lentelandlied, waarin al onze waarden waarvoor we staan vervat zitten.

 

 

 

Lente (5x) land,

de school is er voor jou en mij

Lenteland (5x)

we horen er allemaal bij

 

Lente (5x) land,

de school is er voor jou en mij

Lenteland (5x)

we horen er allemaal bij

                                                                               1. ’t is boeiend hier te zijn

er valt veel te beleven

we worden uitgedaagd

’t beste van onszelf te geven

                                                                               2.uit fouten mogen we leren

zo worden we best wel knap

we leren beter samen

en dat doen we stap voor stap

 

3.aan bomen, bloemen, dieren,

besteden we veel zorg

voor een goed klimaat

staan we elke dag borg

 

                                                                               4.we spelen heel veel buiten

bewegen veel in ’t rond

genieten van veel fruit

dat is wel zo gezond

 

                                                                               5.respect voor iedereen

je bent hier wie je bent

ze geloven in ons kunnen

iedereen heeft een talent

 

                                                                               6.op ons eigen benen staan

dat leren we hier aan

door goed voor ons te zorgen

kunnen we later alles aan

 

                                                                               7. we zijn heel optimistisch

en hebben mooie dromen

elke dag nieuwsgierig

naar wat er nog zal komen

 

                                                                               8. we voelen ons hier thuis

en verbonden met elkaar

een echte warme school

dat is vast en zeker waar

foto visie 2.jpg
foto visie 4.jpg
foto visie 3.jpg
foto visie 5.jpg
bottom of page