top of page

Zorg

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op een andere manier. In Lenteland spelen we graag in op die verschillen en verwachten we niet van elk kind hetzelfde op hetzelfde moment. We geven kinderen graag de tijd om te groeien in elk ontwikkeldomein.  Iets sneller of iets trager ontwikkelen op een bepaald domein hoeft niet onmiddellijk een grote zorg te zijn. Dit is ons uitgangspunt.

Op onze school worden de kinderen van in de peuterklas nauwgezet opgevolgd in hun ontwikkeling. We communiceren daarover op regelmatige basis met de ouders. We werken immers samen aan de ontwikkeling en opvoeding van uw kind en we gaan ervan uit dat zowel ouders als de school het beste voorhebben met elk kind. 

In elke klas zetten we in op een brede basiszorg. Dat wil zeggen dat de klaswerkingen zo uitgebouwd zijn dat de leerlingen in de klas een aanbod krijgen op verschillende niveaus. Zowel kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben als kinderen die wat meer tijd nodig hebben, krijgen op die manier kansen. We vergelijken niet graag kinderen met elkaar, maar brengen liever de evolutie die een kind maakt in een bepaalde periode in kaart.

Soms merken we dat de ontwikkeling van een kind op een bepaald domein onvoldoende evolueert en dat de brede basiszorg in de klas niet volstaat. In de school bekijken we dan eerst intern met de zorgcoördinator of we in de klas een extra aanbod naar zorg moeten brengen. Vaak volstaat dit om het kind verder te helpen en zitten we weer op de goeie weg.

Het kan uiteraard gebeuren dat we ook als school vastlopen en voelen dat er meer aan de hand is bij een leerling. In samenspraak met de ouders zetten we dan samen de stap naar het CLB, met wie we heel goed kunnen samenwerken. We zoeken uit wat er aan de hand is en hoe we uw kind het best kunnen helpen. Op dit moment kan het zijn dat er externe hulp ingeschakeld moet worden op school of buiten de school. Ook met externe hulpverleners werken we goed samen.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat we moeten besluiten dat, ondanks alle zorg die we kunnen en willen bieden, de ontwikkeling van een kind vastloopt. Een aangepast onderwijs kan dan soms beter inspelen op de noden van uw kind.

Samen op weg gaan met ouders geniet duidelijk onze voorkeur. Dit is een wederzijds proces waarbij we van ouders verwachten dat ze hulpvragen durven (blijven) stellen, bezorgdheden durven (blijven) uiten. Ook wij zullen dit doen.

Ouders blijven uiteraard altijd de vrijheid hebben om een eigen traject te lopen, los van de school.

 

Heb je een bezorgdheid? Wil je een hulpvraag stellen? Hieronder vind je de

contactgegevens van onze zorgcoördinatoren:

KLEUTER: Nele Vanneste: nele.vanneste@arkorum.be

LAGER: Kristel Debusschere: kristel.debusschere@arkorum.be

zorg foto.jpg
bottom of page